Bestuursverkiezingen DRHA

29/01/2019 – Op zaterdag 2 februari houdt de Dutch Reining Horse Association (DRHA) haar algemene ledenvergadering. Een van de agendapunten is de verkiezing van  nieuwe bestuursleden. De huidige bestuursleden Marieke Hoeben en Xandra Grether treden af. Dit is recentelijk met het presenteren van de agenda van de bijeenkomst bekend geworden. Er hebben zich geen kandidaten aangemeld, maar het huidige bestuur heeft twee kandidaten voor verkiezing voorgedragen: Leonoor de Bruin en Astrid Bouwmeester. Leonoor de Bruin had al eerder zitting; Astrid Bouwmeester stelde zich enkele jaren terug zelf kandidaat, maar werd toen niet gekozen. De DRHA hanteert het beleid dat kandidaten in eerste instantie niet worden toegewezen aan een bepaalde stoel, met uitzondering van de voorzitter. Eenmaal gekozen worden de stoelen toebedeeld. De huidige bestuursleden Shirley van de Watering (voorzitter) Aniek Hagelaars en Andre te Paske blijven zitting hebben in 2019.

©2019 WRS Nieuws


Category: Nederlands

error: Content is protected !!