Bestuursverkiezingen Nederlandse Quarter Horse Associatie

21/12/2018 – Op 19 januari houdt de Nederlandse Quarter Horse Associatie (NQHA) haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Op de agenda staat het agendapunt het aftreden van voorzitter Bert Wiering en de stemming voor nieuwe bestuursleden. Voor de functie van voorzitter heeft één persoon interesse getoond: de 30-jarige Anne ter Beek. Op de website www.nqha.nl stelt Ter Beek zich voor en verwoordt haar motivatie. De bestuursfunctie met de portefeuille NQHA Stallion Service Auction (SSA) komt eveneens vacant, maar voor deze functie hebben zich geen kandidaten aangemeld. Deze functie wordt momenteel vervuld door Dikkie Verduijn-de Mol. Het derde huidige bestuurslid, secretaris Roelie Muller, blijft in 2019 in functie aan.

©2018 WRS Nieuws


Category: Nederlands

error: Content is protected !!