Gewijzigd bestuur DRHA geïnstalleerd

04/02/2019 – Op de algemene ledenvergadering van de Dutch Reining Horse Association welke afgelopen zaterdag plaatshad zijn Leonoor de Bruin en Astrid Bouwmeester gekozen om zitting te nemen in  het bestuur. Leonoor de Bruin zal zich vooral gaan richten op sponsorwerving en promotie en Astrid Bouwmeester zal zich samen met Aniek Hagelaars gaan richten op de organisatie van wedstrijden. De bestuurstermijnen van voorzitter Shirley van de Watering en penningmeester André te Paske zijn, evenals de bestuurstermijn van Aniek Hagelaars, met een jaar verlengd. 

©2019 WRS Nieuws


Category: Nederlands

error: Content is protected !!