NRHA globaliseert betrokkenheid jeugd

12/03/2019 – De NRHA gaat haar jeugdprogramma uitbreiden naar Europa. Dat doet zij met de inwijding van een Europese jeugdraad. In 2017 werd tijdens de Europese Top van de NRHA een Europese jeugdcommissie geïnstalleerd welke zich speciaal inzet in het belang van jeugdruiters. Momenteel hebben Francesca Sternberg (UK, voorzitter), Gisela Haas (NL), Agnes Csolle (HU), Jane Muir (UK), Borys Pardus (PL) en Manon Giraud (FR) zitting in deze commissie. Nu, anno 2019, wordt ook een Europese jeugdraad geïnstalleerd. Hierin zullen de jeugdruiters George Sternberg Allen (UK, voorzitter), Nimroid Vannietvelt (BE, vice voorzitter), Lisa Werdaner (IT, penningmeester), Pia Boonstoppel (NL, secretaris), Nanina Staub (CH, geschiedschrijver) en Erin Danni Wielsma (NL, aanvullend geschiedschrijver) zitting gaan nemen. De jeugdraad zal tijdens de NRHA European Futurity welke vanaf 30 maart tot en met 6 april in Cremona (IT) wordt verreden haar eerste gezamenlijke bijeenkomst hebben.

©2019 WRS Nieuws


Category: Nederlands

error: Content is protected !!