Relatie DQHA en AQHA verbroken

24/02/2020 – Verleden week is bekend geworden dat de AQHA (American Quarter Horse Association) de familieband met de DQHA (Deutsche Quarter Horse Association) na 45 jaar heeft verbroken. De DQHA is niet langer een AQHA erkende affiliatie. Oorzaak van de breuk is in hoofdlijnen een zaak van het niet willen ondertekenen van een overeenkomst aangaande het (wederzijds) gebruikmaken van bepaalde gegevens, rekening houdend met zowel de privacywetgeving als het verenigingsrecht. Op www.dqha.de legt het bestuur van de DQHA uit wat deze breuk betekent voor de DQHA als vereniging, haar leden en de organisatie van AQHA evenementen in Duitsland.

©2020 WRS Nieuws


Category: Nederlands

error: Content is protected !!